5 công cụ tìm kiếm tôn trọng quyền riêng tư thay thế cho Google

Một số công cụ tìm kiếm vẫn âm thầm thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng nhưng 5 giải pháp sau giúp bạn quên đi nỗi lo lắng này.

DuckDuckGo là công cụ tìm kiếm siêu dữ liệu tập hợp tất cả các kết quả của năm công cụ tìm kiếm khác cộng lại như Yahoo!, Bing hoặc Wikipedia.

StartPage hoạt động như một proxy, ngăn chặn việc thu thập dữ liệu cá nhân.

Công cụ tìm kiếm siêu dữ liệu Disconnect Search tập hợp các kết quả của các công cụ tìm kiếm (Google , Bing, Yahoo, Duck Duck Go) và không đòi hỏi địa chỉ IP của bạn.

Qwant cho các kết quả tìm kiếm của một số công cụ và các mạng xã hội nhưng ẩn danh người dùng và không lưu trữ cookie.

Yippy (trước đây có tên là Clusty) giúp sắp xếp các kết quả tìm kiếm vào các thư mục theo từng chủ đề Proxy, chiffrement et HTTPS./.