5 cách lồng chăn bông nhanh nhất, đơn giản nhất

Dưới đây là những cách lồng chăn bông nhanh nhất và đơn giản nhất bạn có thể tự làm một mình.

Khi trời lạnh, chiếc chăn bông trở thành vật bất ly thân với bạn để có được giấc ngủ sâu và ngon hơn. Việc tự lồng chăn bông sẽ trở nên đơn giản, dễ dàng và không tốn nhiều thời gian nếu bạn áp dụng những cách dưới đây.

Cách 1

Nguồn video: YouTube/inhabitat.

Cách 2

Nguồn video: YouTube/Relaxation Channel.

Cách 3

Nguồn video: YouTube/Scott Culley.

Cách 4

Nguồn video: YouTube/Zubo.

Cách 5

Nguồn video: YouTube/Tú Lưu.