5 bước lập kế hoạch nghề nghiệp

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Bản kế hoạch nghề nghiệp chính là “vũ khí” giúp bạn trở thành chủ nhân của tương lai chính mình. Thông qua việc đánh giá lối sống, sở thích, sự đam mê, kỹ năng, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu, bản kế hoạch này sẽ chỉ cho bạn thấy con đường tối ưu nhất để đạt được mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/lapnghiep/Duongdenthanhcong/LA55656/default.htm