5,9 triệu USD hỗ trợ xúc tiến thực hiện Hải quan điện tử tại Việt Nam

Theo thông tin từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), ngày 9/4/2012, Tổng Cục Hải quan Việt Nam, Bộ Tài chính vàJICA đã ký Biên bản Thảo luận của Dự án Hợp tác kỹ thuật Nhật Bản về “Xúc tiến Hải quan điện tử tại Việt Nam”.

Theo thông tin từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), ngày 9/4/2012, Tổng Cục Hải quan Việt Nam, Bộ Tài chính vàJICA đã ký Biên bản Thảo luận của Dự án Hợp tác kỹ thuật Nhật Bản về “Xúc tiến Hải quan điện tử tại Việt Nam”.

CôngThương - Với tổng giá trị 480 triệu Yên Nhật (khoảng 5,9 triệu USD), thực hiện trong 3 năm, dự án này sẽ giúp Việt Nam thiết lập các luật và quy định tương thích cho việc vận hành hệ thống tự động hóa hải quan thuộc Hệ thống một cửa quốc gia Nhật Bản (gọi tắt là NACCS); bảo dưỡng, quản lý hệ thống cùng các chính sách, cơ chế bảo mật thông tin.

Đồng thời, dự án sẽ thực hiện nhiều hoạt động nhằm phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này như đào tạo cán bộ, nhân viên choTổng Cục Hải quan cũng như của các doanh nghiệp tư nhân về kiến thức, kỹ năng sử dụng hệ thống một cách phù hợp.

Dự án này được ký kết sẽ bổ sung cho Dự án Viện trợ không hoàn lại về “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan tại Việt Nam” vừa được Bộ Tài chính và JICA ký kết ngày 22/3/2012.

Đánh giá về sự kiện này, ông TSUNO Motonori- Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam- cho biết:“Chúng tôi hy vọng rằng việc thực hiện đồng thời hai dự án– một cho phát triển cơ sở hạ tầng và một cho phát triển nguồn nhân lực– sẽ bổ trợ lẫn nhau để chuyển giao thành công hệ thống NACCS cho Việt Nam. Hệ thống này sẽ giúp tạo bước đột phá nhằm hiện đại hóa hải quan, xúc tiến thương mại, và cuối cùng, giúp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế trong tương lai”.

Hiện đại hóa hải quan là một trong những lĩnh vực hỗ trợ ưu tiên của JICA dành cho Việt Nam. Trước dự án này, JICA đã thực hiện một số dự án bao gồm: Dự án Tăng cường chức năng hải quan tại Tân Cảng – Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), Dự án Tăng cường chức năng hải quan tại Cảng Hải phòng, Dự án Tăng cường năng lực Đào tạo giảng viên chủ chốt cho Hiện đại hóa Hải quan, Dự án hợp tác vùng về Quản lý rủi ro cho Hải quan khu vực Mê-kông, và Dự án Tăng cường hệ thống đào tạo cán bộ hải quan cửa khẩu của Việt Nam.

NACCS hiện đang được vận hành bởi Hải quan Nhật Bản. Hệ thống này sẽ được thiết kế phù hợp với điều kiện của Việt Nam rồi chuyển giao cho Hải quan Việt Nam với đầy đủ bản quyền, mã nguồn, các hướng dẫn và tài liệu kỹ thuật. NACCS sẽ giúp Việt Nam thực hiện cơ chế một cửa nhằm thuận lợi hóa thương mại, đầu tư đồng thời nâng cao hiệu quả và hiệu lực về quản lý hải quan.