5.632km - Một chặng đường còn mãi

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Bạn đọc đã biết đến một hành trình từ thiện kéo dài 4 tháng xuyên 63 tỉnh, thành Việt Nam trong thời gian qua. Hành trình này do những tình nguyện viên có chung một ước nguyện “chia sẻ cộng đồng” thực hiện bắt đầu từ ngày 24.12.2008 xuất phát từ Hà Nội và kết thúc tại TP.HCM ngày 24.04.2009.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200918/20090427183427.aspx