5.000 suất học bổng tặng học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Chiều 5-1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính tổng kết công tác năm 2007 và thông qua nhiệm vụ năm 2008.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113195&sub=74&top=41