499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

    VNEWS
    107 liên quanGốc

    Sau bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/499-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-217089.htm