48 tỉnh, thành đang triển khai đề án đô thị thông minh

Phát triển đô thị thông minh là một quá trình liên tục và lâu dài. Do vậy cần tầm nhìn dài hạn, toàn diện và một cách tiếp cận tổng thể. Cũng giống như chuyển đổi số, đó là sự thay đổi về tư duy và nhận thức. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia trong Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – Châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) với chủ đề 'Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững' diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/48-tinh-thanh-dang-trien-khai-de-an-do-thi-thong-minh-102946.htm