450 đại biểu dự Đại hội đại biểu Những người Công giáo Việt Nam lần thứ VI

(HNM) - Ngày 11-11, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018).

Đại hội đại biểu Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018) sẽ tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm (2008-2013) của đồng bào Công giáo cả nước; phân tích những mặt tích cực và tồn tại trong hoạt động của hệ thống Ủy ban Đoàn kết Công giáo, rút kinh nghiệm để nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của ủy ban; đề ra phương hướng của phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của ủy ban trong thời gian tới.

Đại hội được tổ chức trong hai ngày 19 và 20-11, tại Hà Nội, với sự tham gia của 450 đại biểu chính thức là những linh mục, tu sĩ, giáo dân đại diện cho đồng bào Công giáo cả nước.