41 người chết và mất tích vì mưa lũ

    Gốc

    ND - Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, đợt mưa lũ từ ngày 10-11 đến nay đã làm 35 người chết.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109626&sub=127&top=39