40% website công ty chứng khoán có lỗ hổng bảo mật

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Đây là thống kê của Trung tâm An ninh mạng BKIS khi khảo sát tình hình an ninh mạng của 60 website công ty chứng khoán...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=5694c4a19b0bcd&page=category