40 triệu USD để xây nhà máy dệt vải denim

    Gốc

    Dự án xây dựng nhà máy dệt vải denim (vải may quần jean) với công suất 30 triệu mét/năm vừa được khởi công tại Nam Định...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=164c0ee26fe4ef&page=category