40 chương trình y tế được triển khai đúng kế hoạch

(HNM) - Sở Y tế Hà Nội vừa tổng kết việc thực hiện các chương trình y tế năm 2012, theo đó đã có 40 chương trình được thực hiện (17 chương trình mục tiêu quốc gia và 23 chương trình của thành phố) với tổng kinh phí gần 140 tỷ đồng.

Các chương trình được triển khai đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể, với chương trình xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã, đã có 563/577 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (đạt 97,6%), số xã có bác sĩ đạt trên 92%; chương trình tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt tỷ lệ 99,9%, tiêm phòng uốn ván cho 92,9% phụ nữ có thai; chương trình sốt xuất huyết đã góp phần giảm được 67% số ca mắc so với năm 2011, chỉ còn 9 ca/100.000 dân và không có tử vong…

Năm 2013, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền yêu cầu các chương trình y tế xây dựng đề cương sát với hoạt động điểm, tránh dàn trải; triển khai nội dung hoạt động theo mục tiêu, chỉ tiêu và đề cương đã được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.