40 bí thư tỉnh ủy, thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội

    7 liên quanGốc

    500 đại biểu Quốc hội sẽ được bầu từ 868 ứng viên. Trong tổng số ứng viên có 101 ủy viên Trung ương, 15 thành viên Chính phủ và 40 bí thư tỉnh ủy, thành ủy.

    Hoài Thu - Phượng Nguyễn

      Nguồn Zing: https://zingnews.vn/chan-dung-41-bi-thu-tinh-uy-thanh-uy-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-post1209494.html