4 trường hợp đặc biệt được mua nhà theo NĐ 61/CP

    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Bộ Xây dựng cho biết, ngoài việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định (NĐ) 61/CP với CB-CNV đã được phân nhà trước khi Quyết định (QĐ) 118/TTg có hiệu lực, vẫn thực hiện bán cho 4 trường hợp cụ thể khác.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/176302