4 tháng thu hút gần 7,6 tỷ USD vốn FDI

    Báo VTC News
    4 đăng lạiGốc

    Theo Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4 tháng đầu năm nay đã có thêm gần 7,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/246328/Default.aspx