4 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành ngân hàng năm 2009

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận định, năm 2009 dự báo tình hình kinh tế sẽ khó khăn hơn năm 2008, do đó nhiệm vụ đặt ra cho năm 2009 là rất nặng nề, khó khăn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=120411