4 người cứu 35 người

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Mặc sóng to gió lớn, ông Luyện tăng tốc tới giữa đám đông đang chới với trong dòng sông buốt giá…Ông và Thắng đứng trên mạn kéo hết người này đến người khác lên thuyền, còn Hoàn và Phong cởi phăng quần áo nhảy xuống sông dìu người. Hoàn dìu một lúc đến hai, ba người. Người nào được kéo lên mà bị ngạt nước, các anh hô hấp nhân tạo cho dần tỉnh lại...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.51177.qdnd