4 ngân hàng cho vay 17.500 tỷ đồng xây thủy điện Sơn La

    Gốc

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215120/Default.aspx