4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD trong hai tháng đầu năm 2024

Trong 2 tháng năm 2024, có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hai tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 59,34 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 16,14 tỷ USD, tăng 33,3%, chiếm 27,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 43,2 tỷ USD, tăng 14,7%, chiếm 72,8%.

Hai tháng qua, Việt Nam có 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 75,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,5% tổng kim ngạch xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/4-mat-hang-xuat-khau-tren-5-ty-usd-trong-hai-thang-dau-nam-2024-post930579.vnp