4 không trong "chuyện ấy"

Hanoinet - Nam là dương, nữ là âm, âm dương giao hợp chính là đạo của trời đất. Nếu cấm dục, âm dương không được gặp nhau dễ phát sinh bệnh tật. Trong sử ký có kể lại rằng: Nữ tỳ họ hàn của Tề Bắc Vương bị bệnh đau lưng, hay phát sốt phát rét không rõ nguyên nhân.