4 Giáo sư người Mỹ đầu tiên sang Việt Nam giảng dạy

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong 4 giáo sư, 2 giáo sư giảng qua cầu truyền hình sẽ sang Việt Nam giảng dạy ít nhất 1 tuần khi bắt đầu hoặc 1 tuần khi kết thúc chương trình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=130665