4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số phải dừng phát triển thuê bao mới

  Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Thanh tra Bộ đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; đồng thời yêu cầu 4 doanh nghiệp tạm dừng phát triển thuê bao mới để rà soát hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh sai phạm.

  Cụ thể, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã phạt hành chính 6 doanh nghiệp, gồm: Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm, Công ty cổ phần chứng số An toàn, Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, Công ty cổ phần Chữ ký số FastCA và Công ty cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam, với tổng số tiền xử phạt là 320 triệu đồng.

  6 doanh nghiệp này bị xử phạt vì không công khai, duy trì theo quy định thông tin về quy chế chứng thực và chứng thư số, danh sách chứng thư số có hiệu lực, bị tạm dừng, bị thu hồi; công bố chứng thư số đã cấp cho thuê bao trên cơ sở dữ liệu khi chưa có xác nhận của thuê bao; thử nghiệm dịch vụ không đúng nội dung ghi trên giấy phép.

  Trong đó, 4 doanh nghiệp (Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, Công ty cổ phần Chữ ký số FastCA, Công ty cổ phần Công nghệ tin học EFY Việt Nam) phải tạm dừng việc phát triển thuê bao mới 1-2 tháng để rà soát hoạt động, chấn chỉnh sai phạm.

  Đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp chữ ký số phải tạm dừng phát triển thuê bao mới do vi phạm quy định.

  Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) giám sát việc tạm dừng hoạt động phát triển thuê bao mới của doanh nghiệp.

  Trong thời gian tới, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thường xuyên giám sát hoạt động của các doanh nghiệp. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thanh tra toàn diện hoạt động của doanh nghiệp; xử lý nghiêm minh, thậm chí là đề nghị thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp vi phạm.

  Theo Hà Nội mới

  Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/4-doanh-nghiep-cung-cap-dich-vu-chu-ky-so-phai-dung-phat-trien-thue-bao-moi-303847-85.html