4 điều kiện để chiến sĩ CAND nghĩa vụ được xét chuyển thẳng sang chuyên nghiệp

Một trong những điểm mới của công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2024 là bổ sung quy định xét chuyển thẳng chuyên nghiệp.

Tháng 11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 64 quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND.

Đối tượng xét chuyển thẳng chuyên nghiệp là chiến sĩ nghĩa vụ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) đạt loại Khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND tại năm hạ sĩ quan nghĩa vụ nhập ngũ hoặc năm hết hạn phục vụ tại ngũ.

Công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân ở Hà Nội. (Ảnh: Minh Phương)

Công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân ở Hà Nội. (Ảnh: Minh Phương)

Ngoài yêu cầu trên, để được xét chuyển thẳng sang chuyên nghiệp, chiến sĩ CAND cần đảm bảo đồng thời các điều kiện:

Thứ nhất, có 2 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được phân loại chiến sĩ nghĩa vụ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến".

Thứ hai, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi hết hạn phục vụ tại ngũ (kết nạp Đảng trước hoặc trong khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND).

Thứ ba, điểm 3 môn thi (không nhân hệ số) để đăng ký xét chuyển chuyên nghiệp được xác định trên cơ sở kết quả điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia trong thời gian hạ sĩ quan nghĩa vụ phục vụ tại ngũ hoặc kết quả điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia tại năm hạ sĩ quan nghĩa vụ tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên.

Ngoài ra, nếu chiến sĩ nghĩa vụ có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên nhưng không đảm bảo các điều kiện khác để xét tuyển thẳng, thì vẫn được cộng điểm ưu tiên có bằng đại học để xét chuyển chuyên nghiệp cùng số chiến sĩ nghĩa vụ khác theo quy định, tạo nhiều cơ hội và lựa chọn cho chiến sĩ nghĩa vụ trong xét chuyển chuyên nghiệp.

Minh Tuệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/4-dieu-kien-de-chien-si-cand-nghia-vu-duoc-xet-chuyen-thang-sang-chuyen-nghiep-ar855311.html