4 điểm nên đến tại Bắc Kinh

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Có người ví Bắc Kinh như đang đập nhịp trái tim của một cơ thể biết yêu quá khứ và biết trân trọng hiện tại.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/thegioi/2009/02/24/105125/2280