4 đạo chích gây ra hơn 20 vụ trộm cắp liên tỉnh

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Từ tháng 8/2007 đến khi bị bắt, bọn chúng đã gây ra 20 vụ trộm cắp xe máy, trong đó có 11 vụ trên địa bàn TP Vĩnh Yên, 9 vụ ở TP Việt Trì (Phú Thọ). Mỗi khi trộm cắp được chiếc xe nào, chúng lại phóng thẳng về TP Sơn Tây (Hà Tây) bán cho Nguyễn Mạnh Tùng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/3/86543.cand