4/12 trạm y tế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Giám đốc Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu Hồ Văn Hoài cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện mới có 4 trạm y tế của các xã: Hiếu Liêm, Bình Lợi, Vĩnh Tân, Bình Hòa triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân, các trạm y tế khác chưa thể triển khai.

Nguyên nhân là do huyện Vĩnh Cửu hiện đang thiếu bác sĩ; nhiều bác sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề; bác sĩ y học dự phòng, không được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. Tại 4 trạm y tế đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện mới có 1 bác sĩ/trạm.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202001/huyen-vinh-cuu-412-tram-y-te-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-2983547/