3G hỗ trợ ngành y tế nông thôn tại Thái Lan.

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Qualcomm thông báo cung cấp các dịch vụ băng rộng thế hệ kế tiếp, MTXT và ĐTDĐ cho các trạm y tế của PMMV tại Thái Lan vào thời điểm cuối tháng 6/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10652&t=pcolarticle