3G đang rẻ đi

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    1 đăng lạiGốc

    Hiện toàn cầu có khoảng 670 triệu thuê bao trên các mạng 3G, đến năm 2012 sẽ có khoảng 1,6 tỷ nghười sử dụng các dịh vụ 3G, và hiện đang có 492 mạng thương mại đang triển khai 3G (theo Wireless Intelligence).

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_a.asp?atcl_id=5f5e5d5a5b5b58&t=mzdetail