36 nữ doanh nhân được trao cúp "Bông hồng Vàng" lần thứ 4

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cúp Bông hồng Vàng nhằm tôn vinh những tấm gương giỏi việc nước đảm việc nhà, vốn là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=133563