36 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Thành phố Hồ Chí Minh, tên cũ Sài Gòn, là đô thị tương đối non trẻ vì chỉ ra đời khoảng 3 thế kỷ so với 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Vì vậy thành phố có tinh thần trẻ trung và tiếp thu rất nhanh cái mới.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/2008/12/20081225.53416.html