350 thí sinh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

    VNEWS
    247 liên quanGốc

    Qua rà soát từ các đơn vị, nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xác định có 350 thí sinh bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trong đó có 7 thí sinh diện F1, 63 thí sinh diện F2 và 280 thí sinh đang ở khu vực giãn cách xã hội.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/350-thi-sinh-nghe-an-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-215929.htm