35 nghìn lượt nông dân ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ba năm qua, Trung tâm Nghiên cứu khoa học nông vận (Hội Nông dân Việt Nam) và Trung tâm Tin học (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp nhiều tỉnh, thành Hội xây dựng 51 mô hình nông dân ứng dụng công nghệ thông tin tại xã, phường.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113778&sub=72&top=41