35 doanh nghiệp và 6 địa phương được biểu dương tại Chương trình TOP công nghiệp 4.0 Việt Nam

Lần đầu tiên chương trình TOP Công nghiệp 4.0 được tổ chức nhằm biểu dương các tỉnh thành, doanh nghiệp có thành tựu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

 Đại diện một đơn vị được biểu dương tại Chương trình TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam

Đại diện một đơn vị được biểu dương tại Chương trình TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam

Đây là năm đầu tiên Chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam được tổ chức. Trải qua 3 tháng triển khai chương trình và tiếp nhận thông tin đăng ký từ các cơ quan, tổ chức/ doanh nghiệp, Ban tổ chức đã nhận được 156 hồ sơ dự thi.

Các tiêu chí đánh giá bình chọn và biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam bao gồm:

TOP Doanh nghiệp công nghiệp 4.0 với các tiêu chí chính như: Tự động hóa, điều khiển tối ưu hóa quá trình sản xuất, thực hiện chuyển đổi số để phát triển sản xuất kinh doanh; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới để thông minh hóa sản xuất kinh doanh và Hiệu quả tăng trưởng

TOP Tổ chức/Doanh nghiệp KH&CN và Đổi mới sáng tạo với các tiêu chí Ứng dụng các tiến bộ KHKT trong hoạt động Sản xuất kinh doanh; Chiến lược phát triển doanh nghiệp theo hướng đầu tư khoa học công nghệ và Chuyển đổi số; Mức độ đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Doanh nghiệp; Kết quả, thành tựu ứng dụng KHCN, thực hiện đi đầu dẫn dắt Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số

TOP Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0 với các tiêu chí: Đánh giá sản phẩm, giải pháp công nghệ số; Kế hoạch, chiến lược quảng bá và phát triển thị trường cho sản phẩm hay giải pháp; Mô hình quản trị và môi trường doanh nghiệp; Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp; Đánh giá kết quả, chiến lược phát triển của doanh nghiệp với sản phẩm. giải pháp.

Qua quá trình thẩm định sơ khảo và chung khảo, Ban tổ lựa chọn và biểu dương 35 doanh nghiệp với 48 Sản phẩm, giải pháp số.

Đặc biệt với sự tham gia nhiệt tình từ các cơ quan, chính quyền địa phương, đã có 6 Tỉnh, Thành phố được ban tổ chức ghi nhận những thành tiêu biểu trong việc tổ chức triển khai chủ trương cuộc cách mạng công nghiệp 4,0 bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Huế, Ninh Bình.

Đăng Khoa

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/35-doanh-nghiep-va-6-dia-phuong-duoc-bieu-duong-tai-chuong-trinh-top-cong-nghiep-4-0-viet-nam-post158674.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_tinmoi_vt&utm_campaign=click_tinmoi