35 bệnh viện tại TP HCM tham gia bình chọn Giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh

Nhằm mục tiêu phát hiện, tuyên dương, chia sẻ và nhân rộng những mô hình và cách làm hay, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, Hội đồng quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tổ chức bình chọn giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố lần thứ 1, năm 2016.

Thực hiện Chương trình hành động nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh của Sở Y tế TP.HCM giai đoạn từ nay đến 2025, Hội đồng quản lý chất lượng khám chữa bệnh Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức bình chọn giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố lần thứ 1 năm 2016.

Mục tiêu của hoạt động bình chọn giải thưởng chất lượng là phát hiện, tuyên dương, chia sẻ và nhân rộng những mô hình và cách làm hay, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Đã có 106 sản phẩm đăng ký bình chọn giải thưởng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lần thứ 1 năm 2016. Các sản phẩm tham dự giải thưởng phải mang tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, có thể nhân rộng, nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, hướng đến 5 mục tiêu chất lượng: An toàn hơn; Hiệu quả hơn; Nhanh hơn; Chi phí điều trị hợp lý hơn; Người bệnh hài lòng hơn.

Sau thời gian phát động tham gia bình chọn giải thưởng, cho đến nay đã có 35 bệnh viện, gồm 2 bệnh viện bộ ngành, 20 bệnh viện thành phố, 5 bệnh viện quận huyện, 8 bệnh viện tư nhân đã đăng ký tham dự bình chọn với 106 sản phẩm. Các sản phẩm đã thể hiện nỗ lực, tâm huyết của tập thể bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên của các bệnh viện không ngừng cải tiến chất lượng khám chữa bệnh nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn trong thời gian qua.

Hải Yến