34 sinh viên chương trình liên kết quốc tế lên đường nhập học tại MEIHO University

Ngày 16/09, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tổ chức tiễn 34 sinh viên sang học tập tại MEIHO University - ĐH Mỹ Hòa, Đài Loan.

Được biết đây là chương trình liên kết giữa Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM và Đại học Mỹ Hòa - Đài Loan.

Đây là khóa sinh viên thứ 03 sang học tập tại đây. Khóa này có 02 lớp: Khoa học dinh dưỡng và thực phẩm; Khoa học và Công nghệ sinh học.

Ngoài lợi thế là chương trình tiếng anh, sinh viên sẽ được bổ trợ thêm tiếng Trung giúp cho các bạn có cơ hội việc làm hoặc học tiếp lên cao tại các trường Đại học ở Đài Loan hoặc các DN có vốn của Đài Loan tại Việt Nam

Một số hình ảnh của chương trình:

Khoa Huynh