33 quốc gia sẽ thiếu lương thực nghiêm trọng

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Tổ chức Lương Nông (FAO) của Liên hợp quốc ước tính tình hình thiếu lương thực khá nghiêm trọng sẽ diễn ra ở 33 quốc gia, vùng lãnh thổ trong những năm tới, số người bị đói trên thế giới tăng lên 963 triệu người, so với đầu năm 2007 chỉ là 923 triệu người.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/195553