33.627 tỷ đồng tồn kho bất động sản

Bộ Xây dựng cho biết, tồn kho bất động sản (BĐS) tiếp tục giảm nhưng tốc độ đã chậm lại, lượng tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ.

33.627 tỷ đồng tồn kho bất động sản. Ảnh: TQ

Tính đến 20/9/2016, tổng giá trị tồn kho BĐS còn khoảng 33.627 tỷ đồng, so với tháng 12/2015 giảm 17.262 tỷ đồng (giảm 33,92%); so với thời điểm 20/8/2016 giảm 1.097 tỷ đồng.

Thị trường BĐS trong tháng 9 khá ổn định, giá cả không có biến động, tuy nhiên lượng giao dịch có giảm so với tháng trước.

Lượng giao dịch trong tháng 9/2016 có giảm so với tháng 8/2016 do vẫn liên quan tới tâm lý tránh mua nhà trong tháng ngâu. Tại Hà Nội trong tháng 9 có khoảng 1.100 giao dịch thành, tại TP. Hồ Chí Minh lượng giao dịch thành công khoảng 1.050 giao dịch, chủ yếu tập trung tại những dự án nhà ở trung và cao cấp.

Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực BĐS theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến 31/7/2016 đạt 419.473 tỷ đồng, tăng 6,79% so với thời điểm 31/12/2015 và giảm 1,31% so với thời điểm 30/6/2016.

Trần Quý