321.983 lượt sinh viên tham gia công tác tình nguyện

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Ngày 17-6, Hội Sinh viên TPHCM đã tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2007-2008. Theo đó, các đơn vị thuộc hội đã tìm được 58.853 chỗ trọ (đạt 235% so với chỉ tiêu đề ra) và 50.835 việc làm thêm cho sinh viên (đạt 254% so với chỉ tiêu). Vận động được 5,796 tỉ đồng giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/228907.asp