314 cán bộ CĐ tỉnh Lào Cai trúng cử đại biểu HĐND các cấp

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với tổ chức CĐ tỉnh Lào Cai có tổng số 314 cán bộ CĐ trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó cán bộ CĐ chuyên trách là 2 người, cán bộ công đoàn không chuyên trách là 312 người. Trong tổng số 56 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XV có 8 đại biểu là cán bộ CĐ ( trong đó có 1 cán bộ chuyên trách, 7 cán bộ CĐ không chuyên trách). Có 36 cán bộ CĐ trúng cử HĐND cấp huyện (trong đó 1 cán bộ chuyên trách, 35 cán bộ không chuyên trách). Có 270 cán bộ CĐ không chuyên trách trúng cử HĐND cấp xã, phường, thị trấn.

Các ứng cử viên là cán bộ CĐ được tín nhiệm trở thành đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ đại diện cho tiếng nói của NLĐ và tổ chức CĐ góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ