31/12 sẽ thông xe quốc lộ 32 đoạn Nhổn - Sơn Tây (Hà Nội)

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các nhà thầu quốc lộ 32 đoạn Nhổn - Sơn Tây phải khẩn trương thi công, thảm mặt đường đối với những đoạn đủ điều kiện để cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2008, bảo đảm phục vụ thông xe kỹ thuật.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/8/97805.cand