30 tỉnh, thành cho học sinh trở lại trường ngày 22/2

30 tỉnh, thành cho học sinh trở lại trường ngày 22/2

30 tỉnh, thành cho học sinh nhập học trở lại

30 tỉnh, thành cho học sinh nhập học trở lại

Nhiều địa phương lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường từ ngày 22/2, đồng thời thực hiện các biện pháp...