30 năm vẫn một cách dạy!

    Báo Tiền Phong
    2 đăng lạiGốc

    Tôi hỏi Ji Dok Ho - một chuyên gia giáo dục người Hàn Quốc: "Ông có nhận xét gì về công tác giáo dục ở Việt Nam?". Ông ta nói: "Giáo dục Việt Nam có nhiều cố gắng để vươn tầm khu vực, nhưng phương pháp dạy học thì 30 năm trước và 30 năm sau không khác nhau là mấy". Nghe mà giật mình. Bởi đó là một nhận xét không sai!

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/1/31/224785.tno