30% nam học sinh tiểu học từng xem qua phim “đen”?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Theo tư liệu thống kê gần nhất, tỉ lệ nam học sinh tiểu học (từ lớp ba trở lên) từng xem qua phim "sex" chiếm 30%, nam học sinh trung học trên 80%, nữ sinh cũng chiếm 40%, học sinh cấp ba và công nhân viên chức thì còn cao hơn nữa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=61179