30 giờ mưa, miền Đông Australia chìm trong biển nước

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Các quan chức chính quyền khu vực phía Đông Australia cho biết có ít nhất 4 khu vực đã phải công bố tình trạng khẩn cấp đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi nước lụt.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=139896