30 doanh nghiệp 'săn nhân tài' tại ngày hội tuyển dụng IT

    2 liên quanGốc

    Nhờ thường xuyên thực hành tại phòng lab hiện đại, tham gia nhiều sân chơi học thuật, sinh viên CNTT Hutech được nhiều doanh nghiệp săn đón trong ngày hội tuyển dụng việc làm.

    Giang Nhật Minh

    Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-30-doanh-nghiep-san-nhan-tai-tai-ngay-hoi-tuyen-dung-it-post1216535.html