3 yếu tố khiến bất động sản có thể "ấm" sau 2010

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ lâu lắm rồi, dân gian đã có câu “Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà. Cả ba việc ấy thật là khó thay!”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=130936