3 vụ quản lý đất đai sai phạm hơn 800 tỷ đồng

Trong 3 tháng đầu năm, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện 14 vụ tham nhũng với số tiền 99 tỷ đồng và kiến nghị xử lý hình sự đối với 32 cá nhân

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố kết quả thanh tra quý I/2013. Theo báo cáo, TTCP đã ban hành kết luận 3 cuộc thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định; dự án Trường bắn quốc gia khu vực 1 và công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả tổng hợp từ 3 cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền hơn 816 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị thu hồi về cho ngân sách Nhà nước 682 tỷ đồng, cũng như kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hơn 134 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 3 vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra.

Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành gần 1.500 cuộc thanh tra, kết luận hơn 700 cuộc và phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 464 tỷ đồng. Trong đó kiến nghị thu hồi hơn 348 tỷ đồng và kiến nghị xử lý hành chính 56 tập thể, 87 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 5 vụ với 21 người.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành cũng tiến hành hơn 14.500 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với hơn 71.000 tổ chức, cá nhân, đã phát hiện gần 41.000 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ra hơn 25.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; kiến nghị thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng, xử lý hành chính hơn 1.000 tỷ đồng (đã thu hơn 550 tỷ đồng).

Về công tác phòng chống tham nhũng, cơ quan Thanh tra đã phát hiện 14 vụ, 37 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng và có hành vi tham nhũng với số tiền 99 tỷ đồng (đã thu 48 tỷ đồng); kiến nghị xử lý hành chính đối với 6 cá nhân, xử lý hình sự với 5 vụ, 32 cá nhân.

Ngoài ra, cơ quan thanh tra còn phát hiện việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập hồ sơ giải quyết chế độ bệnh binh không đúng đối tượng với 20 người thuộc xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà và 9 người thuộc xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

THANH LƯU

Theo Infonet