3 ưu tiên để Mỹ chấm dứt “Ngoại giao chiến hạm Pochemkin” - (31/03)

(Toquoc) – Quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất từ thời chiến tranh lạnh. Các nhà vạch chính sách Mỹ cho rằng đã đến lúc đánh giá lại quan hệ này, chấm dứt chính sách “Ngoại giao chiến hạm Pochemkin”.