3 triệu người xem một bài hát 'nhái' về eBay trên YouTube

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    'eBay song' tạo ra rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho người nghe bởi nội dung "không thể chính xác hơn" của nó.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2008/01/3B9AE1B0